MBS cắt margin cổ phiếu Thiên Nam (TNA) vì cho rằng có yếu tố tạo lập giá và thanh khoản

Huyền My

Thứ ba, ngày 01/10/2019 11:14 AM (GMT+7)

MBS cắt margin cổ phiếu Thiên Nam (TNA) vì cho rằng có yếu tố tạo lập giá và thanh khoản

MBS cắt margin cổ phiếu Thiên Nam (TNA) vì cho rằng có yếu tố tạo lập giá và thanh khoản

Lý do loại TNA ra khỏi danh mục cho vay được MBS đưa ra bởi TNA có cơ bản thấp, kết quả hoạt động kinh doanh giảm sút, nợ vay cao, có yếu tố tạo lập giá và thanh khoản.