May da Sài Gòn muốn nắm 24.5% vốn tại EME

Anh Giang

Thứ ba, ngày 17/12/2019 13:43 PM (GMT+7)

May da Sài Gòn muốn nắm 24.5% vốn tại EME

May da Sài Gòn muốn nắm 24.5% vốn tại EME

Tình hình sở hữu của cổ đông lớn tại CTCP Điện cơ (UPCoM: EME) đang biến có sự biến động. CTCP May da Sài Gòn vừa đăng ký mua hơn 900,000 cp EME nhằm sở hữu 24.5% vốn, trong khi 2 cổ đông lớn muốn thoái sạch vốn sở hữu.