Masan Resources (MSR) trình kế hoạch phát hành mới 99 triệu cổ phần, ông Nguyễn Đăng Quang rút khỏi HĐQT

Trang Anh

Thứ tư, ngày 24/06/2020 11:38 AM (GMT+7)

Masan Resources (MSR) trình kế hoạch phát hành mới 99 triệu cổ phần, ông Nguyễn Đăng Quang rút khỏi HĐQT

Masan Resources (MSR) trình kế hoạch phát hành mới 99 triệu cổ phần, ông Nguyễn Đăng Quang rút khỏi HĐQT

Được biết, Masan kỳ vọng sẽ bơm vốn vào Masan Resources (MSR) thông qua cổ phiếu sơ cấp của MSR, mục tiêu đối tác chiến lược trong tương lai sẽ sở hữu từ 20-49% của MSR bằng cách mua lại cổ phiếu sơ cấp hoặc cả cổ phiếu sơ cấp lẫn thứ cấp.