Masan muốn phát hành riêng lẻ tối đa 9,99% vốn

Dương Mạnh

Thứ hai, ngày 22/06/2020 13:14 PM (GMT+7)

Masan muốn phát hành riêng lẻ tối đa 9,99% vốn

Masan muốn phát hành riêng lẻ tối đa 9,99% vốn

HĐQT Masan trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần dao động từ 75.000 đến 85.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty (sau khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường) trong khoảng từ 1.000 đến 3.000 tỷ đồng.