M&A tác động giá thị trường

Nguyễn Hồng Điệp

Thứ ba, ngày 23/06/2020 09:05 AM (GMT+7)

M&A tác động giá thị trường

M&A tác động giá thị trường

COVID-19 đã và đang gây ra những hậu quả cho kinh tế xã hội trên toàn thế giới. Nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh hoạt động kinh doanh ngừng trệ, tài chính kiệt quệ.