Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Không để người kinh doanh phải tìm cách lách luật

Sao Mai

Thứ tư, ngày 20/11/2019 12:33 PM (GMT+7)

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Không để người kinh doanh phải tìm cách lách luật

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Không để người kinh doanh phải tìm cách lách luật

Những điều chỉnh trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang hướng tới nguyên tắc bảo đảm cho người kinh doanh an toàn và rẻ hơn.