Long An - ‘địa chỉ đỏ’ để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Gia Trang

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 11:16 AM (GMT+7)

Long An - ‘địa chỉ đỏ’ để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Long An - ‘địa chỉ đỏ’ để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý đã giúp Long An trở thành điểm sáng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.