24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Hoài Thơ

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 của MBS tăng hơn 2 lần, cho vay margin đạt gần 5.500 tỷ đồng

Chuyên mục: Tài chính
Lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 của MBS tăng hơn 2 lần, cho vay margin đạt gần 5.500 tỷ đồng

CTCK MB (MBS) đã đạt mức lợi nhuận sau thuế 132,1 tỷ đồng trong quý 2/2021. Công ty sau khi tăng vốn đã giảm tỷ lệ cho vay trên vốn chủ sỡ hữu xuống 178%.

Doanh thu hoạt động của MBS trong quý 2/2021 tăng hơn 2 lần lên 643,2 tỷ đồng. Các nguồn thu chính của MBS là môi giới, đầu tư và cho vay margin. Hoạt động cho môi giới tăng 175% lên 222,1 tỷ đồng trong khi lãi từ các tài sản tài chính FVTPL tăng 336% lên 221,7 tỷ đồng trong khi lãi margin tăng gấp đôi lên 141,8 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 của MBS tăng hơn 2 lần, cho vay margin đạt gần 5.500 tỷ đồng
Chi phí hoạt động của MBS cũng tăng 239% lên 334,1 tỷ đồng với 2 chi phí chủ yếu là lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL và chi phí môi giới. Dựa trên chi phí môi giới trên doanh thu môi giới, có thể thấy rằng MBS vẫn là công ty có chính sách chi trả hoa hồng cao cho môi giới.
Các chi phí tài chính và chi phí quản lý công ty chứng khoán của MBS cũng tăng mạnh trong quý 2 so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế của MBS trong quý 2/2021 tăng 63% so với cùng kỳ. Lũy kế, LNST đạt 232,1 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần cùng kỳ.
Hiện dư nợ cho vay margin của MBS là 5.442,55 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Trong quý 2, MBS đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên thêm hơn 1.000 tỷ đồng nên tỷ lệ cho vay trên chủ sở hữu đã giảm từ mức 200% của đầu năm xuống 178%.
Mai Hương
bizlive
3 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484