Loạt lãnh đạo PNJ đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu ESOP

Trang Anh

Thứ ba, ngày 19/11/2019 09:04 AM (GMT+7)

Loạt lãnh đạo PNJ đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu ESOP

Loạt lãnh đạo PNJ đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu ESOP

Thời gian thực hiện từ ngày 21/11 đến 6/12.