Lộ hàng loạt công trình "khủng" không phép ở TP HCM