Lộ diện nhà đầu tư mua hơn 41 triệu cổ phần phát hành riêng lẻ của Bảo Việt

Nguyễn Thanh Cường

Thứ hai, ngày 16/12/2019 10:21 AM (GMT+7)

Lộ diện nhà đầu tư mua hơn 41 triệu cổ phần phát hành riêng lẻ của Bảo Việt

Lộ diện nhà đầu tư mua hơn 41 triệu cổ phần phát hành riêng lẻ của Bảo Việt

Tập đoàn thu về khoảng 2.880 tỷ đồng qua đợt phát hành.