Lo bảng giá đất mới quá cao

Lê Phương Nam

Thứ ba, ngày 19/11/2019 10:07 AM (GMT+7)

Lo bảng giá đất mới quá cao

Chuyên mục : Nhà Đất

Lo bảng giá đất mới quá cao

2020, bảng giá đất (UBND các tỉnh xây dựng định kỳ 5 năm 1 lần) sẽ được công bố. Theo đề nghị, TP HCM và Hà Nội dự kiến sẽ tăng bình quân 15%-30%, đặc biệt Bình Dương dự định tăng tới 45%-95%, Quảng Ninh tăng 5 lần.