LICOGI 16 "tất bật" các dự án cuối năm

Kim Oanh

Thứ hai, ngày 16/12/2019 13:43 PM (GMT+7)

LICOGI 16 "tất bật" các dự án cuối năm

LICOGI 16 "tất bật" các dự án cuối năm

Bên cạnh bất động sản và xây lắp với những dự án quy mô, lĩnh vực năng lượng tái tạo của LICOGI 16 cũng ghi nhận những chuyển động tích cực.