Làn sóng M&A: Ổ nào cho “Đại bàng”?

Hồ Anh Tài

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 11:51 AM (GMT+7)

Làn sóng M&A: Ổ nào cho “Đại bàng”?

Làn sóng M&A: Ổ nào cho “Đại bàng”?

Hiện tượng các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam mua các công ty sản xuất kinh doanh trong nước đã và đang gây nên nhiều lo lắng.