24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trịnh Vũ Tường

Lãi trước thuế công ty mẹ PGV tăng gần 153% trong năm 2020

Chuyên mục: Kinh doanh
Lãi trước thuế công ty mẹ PGV tăng gần 153% trong năm 2020

Ảnh Internet

Theo thông tin từ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3, UPCoM: PGV), các nhà máy điện của Công ty vận hành ổn định, giảm đáng kể sự cố và suất hao nhiệt so với các năm trước đây do đã triển khai các giải pháp củng cố thiết bị, nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành, cùng với kết quả của việc thử nghiệm, vận hành đốt than trộn cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Sản lượng điện toàn EVNGENCO 3 theo cơ cấu nguồn điện
Đvt: Triệu kWh
Lãi trước thuế công ty mẹ PGV tăng gần 153% trong năm 2020
Nguồn: EVNGENCO 3
Tốc độ tăng trưởng phụ tải hệ thống điện của EVNGENCO 3 thấp hơn so với kế hoạch do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất điện. Kết quả, sản lượng điện sản xuất năm 2020 của công ty mẹ EVNGENCO 3 đạt 31.1 tỷ kWh, đạt 95.4% so với kế hoạch năm và bằng 97.4% so với năm 2019.
Mặt khác, giá thanh toán toàn phần bình quân trên thị trường điện (FMP) năm 2020 giảm 26.6% so với năm trước, dẫn đến doanh thu thuần lũy kế của công ty mẹ EVNGENCO 3 đạt 38,028 tỷ đồng, giảm gần 6.5%. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 2,244 tỷ đồng, hoàn thành gần 147.5% kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua và tăng 152.6%.
Kết quả kinh doanh ước tính
của công ty mẹ EVNGENCO 3 trong năm 2020
Lãi trước thuế công ty mẹ PGV tăng gần 153% trong năm 2020
Nguồn: PGV
Về tình hình cung ứng toàn hệ thống điện, tính đến cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 69,300 MW, tăng gần 14,000 MW so với năm 2019. Trong đó, tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo là 17,430 MW (tăng 11,780MW so với năm 2019) và chiếm tỷ trọng 25.3% toàn hệ thống. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2020 là 247.08 tỷ kWh, thấp hơn 14.42 tỷ kWh so với kế hoạch năm (261.5 tỷ kWh) và chỉ tăng 2.9% so với năm 2019.
Năm 2020 có sự thay đổi đáng kể về tỷ trọng đóng góp của các loại hình phát điện: Thủy điện và năng lượng tái tạo tăng cao (lần lượt đạt mức tăng 10.2% và 110%); nhiệt điện than tăng nhẹ (2.54%), trong khi nhiệt điện khí giảm mạnh so với năm trước.
Thừa Vân
fili
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484