24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Mai Vân

Lãi ròng quý 2 niên độ 2019 - 2020 của SLS tăng 45%

Chuyên mục: Chứng khoán
Lãi ròng quý 2 niên độ 2019 - 2020 của SLS tăng 45%

CTCP Mía Đường Sơn La (HNX: SLS) báo lãi ròng 6 tháng niên độ 2019-2020 hơn 35 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước do lợi nhuận khác giảm 98%.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 cho kỳ tài chính từ 01/07/2019 đến 31/12/2019 của SLS, doanh thu thuần 6 tháng đạt hơn 483 tỷ đồng, tăng 8%. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 10%, chiếm hơn 419 tỷ đồng dẫn đến lãi gộp giảm 2%, đạt hơn 64%. Do đó biên lãi gộp giảm từ 15% xuống 13%.
Doanh thu hoạt động tài chính của SLS cao gấp 3 lần cùng kỳ, đạt hơn 5 tỷ đồng và chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay chiếm hơn 23 tỷ đồng, giảm 4%.
Trong khi chi phí bán hàng giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 1 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10%, chiếm gần 9 tỷ đồng.
Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SLS trong 6 tháng niên độ 2019-2020 đạt hơn 35 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, do trong kỳ này, SLS không có thu nhập từ thanh lý tài sản cố định mà chỉ có thu nhập từ các khoản khác nên lợi nhuận khác của Công ty giảm mạnh 98%, từ hơn 2 tỷ đồng xuống còn gần 9 triệu đồng nên SLS có lãi ròng giảm nhẹ 2%, còn hơn 35 tỷ đồng.
So với kế hoạch vụ 2019-2020 SLS đã đề ra, Công ty thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu và 136% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.
Xét riêng trong quý 2/2020, SLS có doanh thu thuần tăng mạnh đến 31% so với cùng kỳ niên độ trước, đạt gần 328 tỷ đồng.
Theo SLS giải trình, doanh thu tăng chủ yếu nhờ vào sản lượng tăng. Trong đó, sản lượng đường và rỉ mật lần lượt tăng 28% và 33% so với cùng kỳ niên độ trước. Giá bán bình quần đường đạt 9,731 đồng/kg, tăng 1% trong khi mật rỉ có giá bán bình quân là 1,867 đồng/kg, giảm 3%.
Lãi ròng quý 2 niên độ 2019 - 2020 của SLS tăng 45%
Tính tới hết quý 2/2020, tổng tài sản của SLS đạt gần 1,130 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương hơn 10 tỷ đồng, cao gấp 3 lần đầu kỳ và phải thu ngắn hạn tăng 43%, chiếm hơn 280 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho giảm 65%, còn gần 154 tỷ đồng.
Nợ phải trả của SLS hơn 642 tỷ đồng, chiếm hơn 57% cơ cấu nguồn vốn. Trong đó phải trả người bán hơn 109 tỷ đồng, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn lần lượt chiếm gần 288 tỷ đồng và hơn 197 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu SLS từ đầu năm 2019 đến phiên 14/02/2020

Nguồn: VietstockFinance

Phiên 14/02/2020, ghi nhận giá cổ phiếu SLS giao dịch ở mức 53,800 đồng/cp, tăng 21% so với đầu năm 2019.
Khang Di
Vietstock
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484