Lại hồi phục nhanh trước phiên ATC, nhà đầu tư "cuống cuồng" hành động

Dương Mạnh

Thứ năm, ngày 25/06/2020 14:42 PM (GMT+7)

Lại hồi phục nhanh trước phiên ATC, nhà đầu tư "cuống cuồng" hành động

Lại hồi phục nhanh trước phiên ATC, nhà đầu tư "cuống cuồng" hành động

Trong nhóm VN30, sắc xanh đã nhóm lên ở nhiều cổ phiếu như HPG, GAS, SAB, NVL, STB, VHM...và chúng tôi nhận thấy nhiều cổ phiếu đang hồi phục nhanh.