24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trịnh Vũ Tường

Lãi Bảo Việt giảm 69% trong quý I

Chuyên mục: Kinh doanh
Lãi Bảo Việt giảm 69% trong quý I

Ảnh Internet

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 6,5%.

Theo BCTC hợp nhất quý I, Bảo Việt (HoSE: BVH) ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm 8.755 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Phí nhượng tái bảo hiểm tăng 32%, khiến doanh thu phí bảo hiểm thuần chỉ tăng 6%, ở mức 7.729 tỷ đồng.
Tính thêm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và hoạt động khác, Bảo Việt ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 7.878,8 tỷ đồng, tăng 6,5%.
Trong kỳ, doanh nghiệp chi bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn 3.232 tỷ đồng, tăng 2% trong khi tăng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc ở mức 3.736 tỷ đồng, cao hơn 21% so với quý I/2019. Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm trong kỳ hơn 6.344 tỷ đồng, tăng 6%.
Bảo Việt lỗ gộp tại hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 163 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 74,4 tỷ đồng.
Hoạt động tài chính ghi nhận 2.087 tỷ đồng doanh thu tăng 17%, nhưng chi phí tăng 82% khiến lợi nhuận giảm 5% còn 1.279 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi.
Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5% lên 978 tỷ đồng. Kết thúc quý I, Bảo Việt lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 126,4 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ 2019.
Tổng tài sản đến cuối tháng 3 ở mức 133.432 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 67%, chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn 73.700 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi. Tính chung, Bảo Việt đang có 109.453 tỷ đồng tiền gửi và trái phiếu.
Bảo Việt có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 3.151 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn cổ phần 7.310 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính hơn 802 tỷ đồng.
Lê Hải
NDH
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484