Kinh tế Trung Quốc có tín hiệu tích cực, chứng khoán châu Á tăng

Mỹ Hà

Thứ tư, ngày 01/07/2020 10:34 AM (GMT+7)

Kinh tế Trung Quốc có tín hiệu tích cực, chứng khoán châu Á tăng

Chuyên mục : Chứng khoán

Kinh tế Trung Quốc có tín hiệu tích cực, chứng khoán châu Á tăng

MSCI châu Á – Thái Bình Dương trừ Nhật Bản tăng 0,4%.