Kinh tế có thể chưa chạm đáy

Phương Tùng

Thứ tư, ngày 01/07/2020 14:25 PM (GMT+7)

Kinh tế có thể chưa chạm đáy

Chuyên mục : KT vĩ mô

Kinh tế có thể chưa chạm đáy

GDP quý II tăng thấp nhất lịch sử thống kê có thể chưa phải con số tiêu cực nhất và nửa cuối năm vẫn chưa hết khó khăn.