Kinh Bắc sắp phát hành tiếp 200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất năm đầu tiên 10,8%

Phạm Thái Học

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 09:38 AM (GMT+7)

Kinh Bắc sắp phát hành tiếp 200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất năm đầu tiên 10,8%

Chuyên mục : Chứng khoán

Kinh Bắc sắp phát hành tiếp 200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất năm đầu tiên 10,8%

Công ty dự kiến phát hành vào ngày 6/12.