Kim ngạch thương mại Iran - Mỹ giảm sâu

Trịnh Vũ Tường

Thứ hai, ngày 06/07/2020 10:31 AM (GMT+7)

Kim ngạch thương mại Iran - Mỹ giảm sâu

Chuyên mục : Tin quốc tế

Kim ngạch thương mại Iran - Mỹ giảm sâu

Theo nguồn tin trên, trong 5 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hàng hóa Mỹ vào thị trường Iran đạt 17,1 triệu USD. Trong cả năm 2019, kim ngạch thương mại giữa Iran và Mỹ đạt 74,5 triệu USD, giảm gần 85% so với năm 2018.