24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Kim Oanh

Kido lỗ quý IV/2019

Chuyên mục: Chứng khoán
Kido lỗ quý IV/2019

Công ty hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu và 94% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

CTCP Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) vừa công bố doanh thu quý IV/2019 đạt 2.131 tỷ đồng, tăng 12% cùng kỳ năm 2018. Giá vốn tăng ít hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 54%, lên 394 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,5% lên 18,5%.
Công ty lỗ 10 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, hi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cùng tăng trong khi lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm 36%. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế giảm 45%, còn 33 tỷ đồng. Kido giải trình lợi nhuận giảm do doanh thu tài chính giảm 86% do năm ngoái ghi nhận khoải lãi từ mua công ty con 44 tỷ đồng và lãi từ tiền gửi 43 tỷ đồng trong khi năm nay chỉ còn lãi tiền gửi 13 tỷ đồng.
Lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ là 2,1 tỷ đồng, trong khi, cùng kỳ lãi 35 tỷ đồng. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 10 đồng/cp. Trước đó, công ty từng báo lỗ 2 quý liên tiếp với 34 tỷ đồng vào quý IV/2017 và 12 tỷ đồng vào quý I/2018.
Kido lỗ quý IV/2019
Tính cả năm 2019, Kido đạt doanh thu 7.210 tỷ đồng, giảm 5,2%. Yếu tố đóng góp lớn nhất là mảng dầu ăn 73%, ngành hàng lạnh chiếm 13% và phần còn lại thuộc về các ngành khác. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp của ngành lạnh cao hơn với 58,5%, ngành dầu ăn là 9,8%. Lợi nhuận trước thuế là 282 tỷ đồng, tăng 60%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 69 tỷ đồng, tăng 76%. Như vậy, công ty hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu và 94% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.
Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản công ty là 11.903 tỷ đồng, chủ yếu thuộc khoản đầu tư trị giá 3.675 tỷ đồng vào các công ty liên kết và liên doanh như Calofic, Lavenue, LG Vina, Dabaco Food, Phong Thịnh. Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 71% giá trị, còn 598 tỷ đồng, chủ yếu do tiền gửi tại các ngân hàng giảm. Trong khi đó, công ty tạm ứng đầu tư 1.993 tỷ đồng khiến các khoản phải thu ngắn hạn gấp 3 lần lên 2.716 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ phải trả là 3.754 tỷ đồng, chủ yếu do vay ngân hàng ngắn hạn (1.689 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty nợ VIB 395,9 tỷ đồng từ lô trái phiếu 1.000 tỷ.
Châu Anh
NDH
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484