Kido (KDC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

Lê Phương Nam

Thứ ba, ngày 19/11/2019 15:57 PM (GMT+7)

Kido (KDC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

Chuyên mục : Chứng khoán

Kido (KDC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

Kido sẽ chi khoảng 205 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.