Không cổ đông nào yêu cầu FLCHomes hoàn tiền mua cổ phần phát hành thêm từ 2017

Thạch Thảo

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:26 AM (GMT+7)

Không cổ đông nào yêu cầu FLCHomes hoàn tiền mua cổ phần phát hành thêm từ 2017

Không cổ đông nào yêu cầu FLCHomes hoàn tiền mua cổ phần phát hành thêm từ 2017

Toàn bộ các cổ đông mua cổ phần từ đợt phát hành thêm cách đây 2 năm để tăng vốn điều lệ của công ty Cemaco đều không yêu cầu công ty FLCHomes hoàn trả số tiền đã thanh toán mua cổ phần này.