Khối ngoại trở lại mua ròng, 3 sàn đồng thuận tăng điểm trong phiên 19/11