Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 23 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 31/1