Khối ngoại bán ròng hơn 150 tỷ đồng, thị trường “đỏ lửa” trong phiên 26/6

Nhật Anh

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 16:23 PM (GMT+7)

Khối ngoại bán ròng hơn 150 tỷ đồng, thị trường “đỏ lửa” trong phiên 26/6

Khối ngoại bán ròng hơn 150 tỷ đồng, thị trường “đỏ lửa” trong phiên 26/6

Khối ngoại có phiên bán ròng hơn 150 tỷ đồng trên toàn thị trường, lực bán tập trung vào VRE (-29,24 tỷ đồng), CII (-25,8 tỷ đồng), VNM (-23,2 tỷ đồng)…