24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trần Dương Quang

Khoáng sản - TKV (VIMICO) đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 218 tỷ đồng

Chuyên mục: Chứng khoán
Khoáng sản - TKV (VIMICO) đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 218 tỷ đồng

Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) đã thông qua mục tiêu tăng trưởng sản xuất - kinh doanh

Báo cáo trước cổ đông, ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc Công ty cho biết, năm 2020, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng VIMICO đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
Doanh thu Công ty mẹ ghi nhận 6.109 tỷ đồng, tăng mạnh so với mục tiêu kế hoạch 3.152 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 198 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 137,6 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2019. Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 6.222,76 tỷ đồng, bằng 103,98% kế hoạch và bằng 100,33% mức thực hiện năm 2019. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 243 tỷ đồng, bằng 146,72% kế hoạch.
Đại hội đã thống nhất biểu quyết mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau: Sản lượng sản xuất tại Mỏ đồng Sin Quyền, đất đá bóc trên 12 triệu m3 và quặng nguyên khai khai thác 2,1 triệu tấn quặng nguyên khai; mỏ đồng vi kẽm: quặng khai thác 50.000 tấn.
Sản phẩm sản xuất chủ yếu: đồng tấm: 25.000 tấn, trong đó Nhà máy 1 trên 12.500 tấn, Nhà máy 2 đi vào hoạt động từ quý II/2021 và sản lượng trên 12.500 tấn; tinh quặng đồng 25% Cu: 67.382 tấn; tinh quặng sắt 60%Fe: 102.340 tấn.
Năm 2021, đại hội cổ đông Vimico đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản: tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 8.602 tỷ đồng, trong đó, sản xuất khoáng sản đạt 8.407 tỷ đồng, sản xuất kinh doanh khác đạt 195 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 218 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ khai thác và kinh doanh khoáng sản đạt 190 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác đạt 28 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu, Công ty mẹ đặt mục tiêu kế hoạch đạt 5.158 tỷ đồng, trong đó doanh thu khoáng sản: 4.984 tỷ đồng, doanh thu khác: 174 tỷ đồng. Lợi nhuận công ty mẹ đạt 173 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ khoáng sản đạt 149 tỷ đồng, từ hoạt động kinh doanh khác 24 tỷ đồng.
Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, đại hội thống nhất thông qua mức chi trả cổ tức 6% năm 2020. Cơ sở thông qua phương án cổ tức này dựa trên mức lợi nhuận kế toán sau thuế là 176,9 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối là 156,1 tỷ đồng.
Với phương án này, tổng mức chi trả cổ tức 6% tương đương 120 tỷ đồng. Mục tiêu cổ tức năm 2021 được đặt ra là 6,4%, tỷ lệ thuận với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận.
Đại hội cũng đã nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2020, định hướng nhiệm kỳ năm 2021; việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao người quản lý năm 2020 và kế hoạch năm 2021; lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; thông qua hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Đá quý Việt Nhật – Vimico vào Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP; thông qua hợp đồng phối hợp kinh doanh và cơ chế mua bán sản phẩm năm 2021 -2023 với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, gia hạn các hợp đồng phù hợp với diễn biến của thị trường, tình hình dịch Covid-19 và bảo đảm đạt mục tiêu kế hoạch, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn và phát triển vốn.
Đại hội đồng cổ đông cũng ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và thực hiện Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025 khi có ý kiến của cổ đông nhà nước chi phối là TKV.
Thiên Hương
tnck
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484