Khẩu trang bị cấm xuất khẩu ở Ấn Độ, "cháy hàng" ở châu Âu và Mỹ