24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Ngô Vũ Sơn

Kết thúc quý I/2021, Cao su Miền Nam (CSM) ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 443,3 tỷ đồng

Chuyên mục: Kinh doanh
Kết thúc quý I/2021, Cao su Miền Nam (CSM) ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 443,3 tỷ đồng

Ảnh Internet.

Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (Mã chứng khoán CSM - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Theo đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.079,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 14,31% và 5,08% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 15,5% về còn 15,3%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 12,93% so với cùng kỳ lên 165,1 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 32,45% về còn 29,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 73,13% lên 73,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Doanh nghiệp cho biết chi phí tài chính giảm đánh giá chênh lệch tỷ giá và tiết giảm chi phí lãi vay; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do trích lập quỹ lương cao hơn cùng kỳ.
Mặc dù hoạt động kinh doanh tích cực nhưng dòng tiền kinh doanh lại kém tích cực. Cụ thể, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 443,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 48,9 tỷ đồng. Để bù đắp dòng tiền hoạt đông kinh doanh thâm hụt, doanh nghiệp đã đẩy mạnh vay nợ ròng trong kỳ. Được biết, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm do doanh nghiệp tăng các khoản phải thu và tồn kho.
Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản tăng 11,4% so với đầu năm lên 4.247,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.560 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.415 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 916,1 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản.
Trong kỳ, khoản phải thu tăng 33,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 229,1 tỷ đồng lên 916,1 tỷ đồng; tồn kho tăng 16,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 223,9 tỷ đồng lên 1.560 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, trong năm tổng nợ vay tăng 21,7% so với đầu năm, tương ứng tăng 437,3 tỷ đồng lên 2.457,1 tỷ đồng và chiếm 57,8% tổng nguồn vốn.
Vũ Duy Bắc
TNCK
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484