Kê hơn 72.000 tỷ đồng, các ngân hàng ngừng vay nguồn cân đối thanh khoản

Vũ Long

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 10:53 AM (GMT+7)

Kê hơn 72.000 tỷ đồng, các ngân hàng ngừng vay nguồn cân đối thanh khoản

Kê hơn 72.000 tỷ đồng, các ngân hàng ngừng vay nguồn cân đối thanh khoản

Phiên đầu tiên sau hai tuần liên tiếp hệ thống các tổ chức tín dụng tạm ngừng vay nguồn hỗ trợ cân đối thanh khoản từ Ngân hàng Nhà nước.