KDC chi gần 206 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt 10%

Ngọc Trân

Thứ ba, ngày 19/11/2019 11:47 AM (GMT+7)

KDC chi gần 206 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt 10%

Chuyên mục : Chứng khoán

KDC chi gần 206 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt 10%

Công ty dự chi gần 206 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt 10%.