HSG: Chắc chắn giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành

Vũ Kiều Sơn Tuấn

Thứ năm, ngày 02/07/2020 10:10 AM (GMT+7)

HSG: Chắc chắn giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành

Chuyên mục : Chứng khoán

HSG: Chắc chắn giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 08/8/2020 về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược.