HoSE: Nghiên cứu mở rộng danh mục chứng khoán cơ sở cho CW ra ngoài VN30

Nguyễn Tuấn

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 17:32 PM (GMT+7)

HoSE: Nghiên cứu mở rộng danh mục chứng khoán cơ sở cho CW ra ngoài VN30

Chuyên mục : Chứng khoán

HoSE: Nghiên cứu mở rộng danh mục chứng khoán cơ sở cho CW ra ngoài VN30

Sở nghiên cứu về chứng quyền bán, tuy nhiên tính khả thi chờ hệ thống công nghệ thế hệ mới vận hành đại trà.