HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của MSB

Hoàng Yến

Thứ năm, ngày 21/11/2019 13:28 PM (GMT+7)

HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của MSB

Chuyên mục : Chứng khoán

HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của MSB

Dự kiến 1,175 cổ phiếu của ngân hàng này sẽ niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán MSB.