HoREA đề xuất 3 phương án tháo gỡ dự án vướng đất công tại TP HCM

Dương Mạnh

Thứ năm, ngày 21/11/2019 11:45 AM (GMT+7)

HoREA đề xuất 3 phương án tháo gỡ dự án vướng đất công tại TP HCM

Chuyên mục : KT vĩ mô

HoREA đề xuất 3 phương án tháo gỡ dự án vướng đất công tại TP HCM

3 phương án được đưa ra gồm giao đất không qua đấu giá; dồn điền đổi thửa và đấu giá, đấu thầu.