Họp ĐHĐCĐ Xây dựng Hòa Bình: 3 hướng phát triển dài hạn, chuẩn bị xây cao ốc 31 tầng tại Canada

Phạm Thái Học

Thứ tư, ngày 24/06/2020 10:39 AM (GMT+7)

Họp ĐHĐCĐ Xây dựng Hòa Bình: 3 hướng phát triển dài hạn, chuẩn bị xây cao ốc 31 tầng tại Canada

Họp ĐHĐCĐ Xây dựng Hòa Bình: 3 hướng phát triển dài hạn, chuẩn bị xây cao ốc 31 tầng tại Canada

Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải nhận trách nhiệm năm 2019, công ty chỉ hoàn thành 58% kế hoạch lợi nhuận, do khó khăn chung của ngành xây dựng.