Họp ĐHĐCĐ Vocarimex: SCIC sẽ thực hiện thoái vốn vào quý III

Bảo An

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 17:54 PM (GMT+7)

Họp ĐHĐCĐ Vocarimex: SCIC sẽ thực hiện thoái vốn vào quý III

Họp ĐHĐCĐ Vocarimex: SCIC sẽ thực hiện thoái vốn vào quý III

Kido đang nắm 51% vốn và có ý định mua phần vốn thuộc sở hữu nhà nước tại Vocarimex.