Họp ĐHĐCĐ Chứng khoán SSI: Lợi nhuận 6 tháng đạt 660 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm

Hồ Anh Tài

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 15:02 PM (GMT+7)

Họp ĐHĐCĐ Chứng khoán SSI: Lợi nhuận 6 tháng đạt 660 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm

Họp ĐHĐCĐ Chứng khoán SSI: Lợi nhuận 6 tháng đạt 660 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm

Công ty lãi trước thuế 660 tỷ đồng trong nửa đầu 2020, tăng 29% và tương đương 76% kế hoạch năm.