Họp ĐHCĐ Vietcombank: FWD đã trả phí độc quyền bancassurance nhưng chưa hạch toán

Hồng Ngọc

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 12:30 PM (GMT+7)

Họp ĐHCĐ Vietcombank: FWD đã trả phí độc quyền bancassurance nhưng chưa hạch toán

Họp ĐHCĐ Vietcombank: FWD đã trả phí độc quyền bancassurance nhưng chưa hạch toán

Ngân hàng không đặt chỉ tiêu lợi nhuận 2020 và sẽ thực hiện kế hoạch tài chính theo ý kiến của NHNN.