Họp ĐHCĐ MB: Lợi nhuận 6 tháng ước cao hơn kế hoạch, dư nợ bị ảnh hưởng Covid-19 chiếm 25-30%

Thục Quyên

Thứ tư, ngày 24/06/2020 11:57 AM (GMT+7)

Họp ĐHCĐ MB: Lợi nhuận 6 tháng ước cao hơn kế hoạch, dư nợ bị ảnh hưởng Covid-19 chiếm 25-30%

Họp ĐHCĐ MB: Lợi nhuận 6 tháng ước cao hơn kế hoạch, dư nợ bị ảnh hưởng Covid-19 chiếm 25-30%

Ngân hàng đã cơ cấu nợ cho 3.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với dư nợ khoảng 7.000 tỷ đồng.