Hơn 35 nghìn tài khoản chứng khoán được nhà đầu tư nội mở mới trong tháng 6

Phạm Thái Học

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 10:17 AM (GMT+7)

Hơn 35 nghìn tài khoản chứng khoán được nhà đầu tư nội mở mới trong tháng 6

Chuyên mục : Chứng khoán

Hơn 35 nghìn tài khoản chứng khoán được nhà đầu tư nội mở mới trong tháng 6

Đây là tháng thứ 4 liên tiếp thị trường ghi nhận số lượng tài khoản mở mới ở mức trên 30.000. Lũy kế trong 4 tháng gần nhất, các nhà đầu tư nội đã mở mới 137.753 tài khoản chứng khoán. Con số này tương đương 73% số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong cả năm 2019.