Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư khu chăn nuôi công nghệ cao tại Gia Lai

Thành Long

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 08:55 AM (GMT+7)

Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư khu chăn nuôi công nghệ cao tại Gia Lai

Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư khu chăn nuôi công nghệ cao tại Gia Lai

Khi dự án này đi vào hoạt động, tỉnh Gia Lai sẽ là điểm sáng trong phát triển chăn nuôi theo hướng hữu cơ và công nghệ cao.