Hét giá 5,5 triệu/hộp khẩu trang, cơn sốt 'độc' lan nhanh hơn virus corona