Hải quan Quảng Ninh thu NSNN 6 tháng đầu năm 2020 hơn 6.700 tỷ đồng

Hoàng Xuân Lộc

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 17:25 PM (GMT+7)

Hải quan Quảng Ninh thu NSNN 6 tháng đầu năm 2020 hơn 6.700 tỷ đồng

Chuyên mục : KT vĩ mô

Hải quan Quảng Ninh thu NSNN 6 tháng đầu năm 2020 hơn 6.700 tỷ đồng

Thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 30/6, Cục đã thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 được 6.718,68 tỷ đồng, đạt 70,72% dự toán của Bộ Tài chính, đạt 63,99% chỉ tiêu giao phấn đấu của Tổng cục Hải quan. Đồng thời, đã có 239 doanh ng