Hải quan: 'Chưa đủ căn cứ xác định lô nhôm 4,3 tỷ USD gian lận xuất xứ'

Phú Đô

Thứ ba, ngày 07/07/2020 14:30 PM (GMT+7)

Hải quan: 'Chưa đủ căn cứ xác định lô nhôm 4,3 tỷ USD gian lận xuất xứ'

Chuyên mục : Pháp luật

Hải quan: 'Chưa đủ căn cứ xác định lô nhôm 4,3 tỷ USD gian lận xuất xứ'

Theo ông Nguyễn Tiến Lộc, chưa đủ căn cứ kết luận Nhôm Toàn Cầu gian lận xuất xứ 1,8 triệu tấn nhôm sau khi kết thúc điều tra.