24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trịnh Vũ Tường

HAGL lỗ thêm 200 tỷ sau kiểm toán, nhận nhiều ý kiến ngoại trừ

Chuyên mục: Kinh doanh
HAGL lỗ thêm 200 tỷ sau kiểm toán, nhận nhiều ý kiến ngoại trừ

Ảnh Internet

HAGL lỗ sau thuế 1.809 tỷ đồng nhưng cổ đông công ty mẹ vẫn lãi 217 tỷ đồng.

Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 bởi EY với con số lỗ sau thuế gần 1.809 tỷ đồng, tăng lỗ 200 tỷ so với báo cáo tự lập trước đó. Chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không có nhiều thay đổi.
Chênh lệch trên theo HAGL là do kiểm toán viên đã đề nghị trích thêm chi phí dự phòng liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Kiểm toán còn đưa ra các ý kiến ngoại trừ. Cụ thể, HAGL có các khoản phải thu tồn đọng với gần 10.505 tỷ đồng, tăng so với mức 7.595 tỷ đồng cuối năm 2018. Kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng để xác định khả năng thu hồi của số dư nợ tồn đọng gần 5.669 tỷ đồng trong tổng số dư nợ trên; do đó không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục này hay không và các ảnh hưởng nếu có trên báo cáo kết thúc 31/12/2019.
Ngoài ra, kiểm toán viên cũng chỉ ra HAGL đã giảm chi phí khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp tính đến 31/12/2018 số tiền hơn 355 tỷ đồng theo Nghị định 20/2017. Trong báo cáo năm 2019, công ty không ghi nhận dự phòng thuế TNDN tương tự với số tiền ước tính hơn 147 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện áp dụng các nội dung mới của dự thảo sửa đổi Nghị đỉnh 20/2017 mặc dù dự thảo này chưa được phê duyệt chính thức.
Theo đó, kiểm toán cho rằng nếu HAGL ghi nhận chi phí thuế TNDN theo quy định hiện hành cho năm 2019 và không hoàn nhập chi phí thuế TNDN đã ghi nhân các năm trước đó, thì chỉ tiêu “chi phí khác” sẽ tăng với số tiền 355 tỷ đồng, chỉ tiêu “chi phí thuế TNDN hiện hành” sẽ tăng 147 tỷ đồng, chỉ tiêu “lỗ trước thuế” và “lỗ sau thuế” sẽ tăng với số tiền lần lượt là 335 tỷ đồng và 483 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ tiêu “lỗ lũy kế” và chỉ tiêu “thuế và các khoản phải nộp nhà nước” sẽ tăng cùng số tiền 483 tỷ đồng.
Mặc dù lỗ sau thuế hợp nhất 1.809 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ vẫn đạt gần 217 tỷ đồng, tăng 84% so với năm 2018 và giảm 14% so với con số tự lập. Tính tới hết năm 2019, HAGL đang có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 291 tỷ đồng. Nếu ghi nhận đúng quy định hiện hành như kiểm toán nêu, HAGL sẽ lỗ lũy kế 192 tỷ đồng.
Năm 2018, công ty vẫn có lãi sau thuế hơn 6 tỷ đồng. Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ, HAGL cho biết khoản lỗ đến từ cả hoạt động kinh doanh và lỗ khác. Trong đó, lợi nhuận gộp giảm 2.147 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu từ trái cây giảm (HAGL không còn hợp nhất doanh thu nhóm công ty Đông Dương, Cao su Trung Nguyên và doanh thu khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar). Lỗ khác tăng 444 tỷ đồng do tập đoàn đánh giá lại tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu, cao su vào chi phí khi chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.
Ngược lại, công ty hưởng lợi nhờ lãi tài chính tăng 490 tỷ do thanh lý đầu tư và chi phí lãi vay giảm. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 200 tỷ đồng do không còn phát sinh khoản trích dự phòng liên quan đến sản xuất kinh doanh.
Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của HAGL giảm khoảng 10.000 tỷ đồng xuống mức 38.632 tỷ đồng do thanh lý nhiều khoản đầu tư lớn. Tài sản lớn nhất của doanh nghiệp là chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn giá trị 11.230 tỷ đồng, tiếp đến là tài sản cố định 10.280 tỷ đồng. Vay nợ của HAGL cũng giảm mạnh từ mức 21.754 tỷ về 14.698 tỷ đồng (giảm hơn 7.055 tỷ đồng).
Huy Lê
NDH
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484