HAFA bán ra 6,5 triệu cổ phiếu SJF, không còn là cổ đông lớn của Sao Thái Dương

Thủy Tiên

Thứ ba, ngày 07/07/2020 12:15 PM (GMT+7)

HAFA bán ra 6,5 triệu cổ phiếu SJF, không còn là cổ đông lớn của Sao Thái Dương

Chuyên mục : Chứng khoán

HAFA bán ra 6,5 triệu cổ phiếu SJF, không còn là cổ đông lớn của Sao Thái Dương

Cổ phiếu SJF của Sao Thái Dương cũng có nhiều biến động từ đầu năm 2020 đến nay.