24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trang Anh

Habeco lấy ý kiến cổ đông chi hơn 650 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018 và 2019

Chuyên mục: Chứng khoán
Habeco lấy ý kiến cổ đông chi hơn 650 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018 và 2019

Lần gần nhất doanh nghiệp chia cổ tức là vào tháng 8/2019, chia cổ tức tiền mặt của năm 2017 tỷ lệ 75,57%.

Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco, HoSE: BHN) thông báo ngày 23/12 chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và 2019.
Cụ thể, năm 2018, doanh nghiệp có 498,99 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ có thể phân phối. Ban lãnh đạo dự kiến trích lập các quỹ 179 tỷ đồng và trả cổ tức năm 2018 số tiền 319,88 tỷ đồng (tỷ lệ 13,8% mệnh giá).
Năm 2019, doanh nghiệp có 501,8 tỷ đồng lãi sau thuế, trong đó 225,9 tỷ để trích lập các quỹ và 275,9 tỷ trả cổ tức. Mặt khác, doanh nghiệp thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức nhận được do hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển của công ty thành viên (Bia Hà Nội – Hải Dương, Bia Hà Nội – Thanh Hóa) với số tiền 60,2 tỷ đồng.
Theo đó, tổng cổ tức chi trả năm 2019 là 336 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 14,5% mệnh giá.
Như vậy, nếu phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và 2019 được thông qua, cổ đông Habeco sẽ nhận được cổ tức tiền mặt tỷ lệ 28,3% mệnh giá. Số tiền doanh nghiệp chi ra để thanh toán cổ tức 2018 và 2019 là 655,88 tỷ đồng.
Ngoài ra, đối với nguồn cổ tức được chia từ Công ty Rượu và Nước giải khát Hà Nội số tiền 90,66 tỷ đồng do hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Habeco sẽ phân phối cho cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường sau khi cổ đông thông qua phương án chia cổ tức.
Phương phán phân phối lợi nhuận năm 2019 chưa được quyết định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 diễn ra vào tháng 7 do Bộ Công Thương – cổ đông chiếm tỷ lệ chi phối 81,79% phải làm việc với Bộ Tài chính.
Trong khi đó, phương án trả cổ tức năm 2018 đã được chốt tỷ lệ 8% tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 nhưng chưa được doanh nghiệp chi trả. Lần trả cổ tức gần nhất của Habeco là tháng 8/2019 tỷ lệ 75,57% bằng tiền mặt, đây là cổ tức năm 2017.
Tường Như
NDH
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484